Wat is een Imker?

imker, ook iemker of ijmker (v. Middelned. imme = honingbij), iemand die – veelal als liefhebberij – honingbijen houdt. 

De imker: P. Gerrits

De werkzaamheden van de imker bestaan voornamelijk in het ‘reizen’ met zijn bijenvolken, het regelen van het zwermen en het voeren.
Om bijensteken zoveel mogelijk te voorkomen blaast de imker rook over de bijen, waardoor deze zich terugtrekken.
Naast de gewone sigaar, sigaret of pijp wordt vaak een blaaspijp, de Dathe-pijp, gebruikt, of een blaasbalgberoker. Het gezicht wordt meestal beschermd door een bijenkap of bijensluier.

Het werken met bijen vergt in de eerste plaats kennis van zaken, verder zelfvertrouwen en rustig en beheerst optreden.

Bij het werken ‘in de bijen’ maken we gebruik van een bijenjack of luchtige sluier met hoed. De sluier is doelmatiger dan de bijenkap, waarin men het snel warm krijgt en gaat transpireren, wat de bijen niet op prijs stellen. Donkere, harige kleding wordt ontraden.

Bij hevige transpiratie is het raadzaam uit de buurt van de bijen te blijven. Het kan de steek lust in sterke mate opwekken. Ook sterke transpireerde paarden mogen nooit bij een bijenstand komen. Adem niet direct in een geopende kast en vermijd penetrante geurtjes (alcohol, shampoo, olie, deo en parfum.

Bijen zijn zeer gevoelig voor magnetische storingen. Als er onweer in de lucht zit, moet men niet op de bijenstand werken. Laat ze ook met rust als het te koud (<12c)of te warm (>30) is.

Imkeren

Bijen houden, is voor bijna iedereen een nuttige, zinvolle en gezonde manier van vrije tijds besteding.

Waren het vroeger vooral de agrariërs, die omwille van hun gewassen bijen hielden, nu zijn het veelal amateurs, die met hun hobby de natuur, de kwekers, de boeren en de fruittelers helpen. De imker heeft zodoende grote verdiensten voor de gemeenschap en het leefmilieu.

Imkeren, bijen houden kan iedereen. Het wordt dan ook gedaan door:

Jeugdige personen, intellectuelen, ambtenaren, knutselaars, oudere personen en natuurliefhebbers.

Om met bijen houden te beginnen hoeft de investering niet groot te zijn. Bijenvolken kunt u kopen bij imkers. Goede tweedehandse kasten zijn hier en daar nog wel voordelig te krijgen. De geheimen van een bijenvolk kunnen u worden onthuld door:

Een imker, een bijenteeltleraar en het lezen van boeken.

Wilt u beginnen aan bijen houden vraag aan uw imker voor meer informatie

EEN PAAR BEDENKELIJKE ZAKEN

Een bezigheid in de imkerij, die zeker gewelddadig te noemen is, is het zogenaamde 'moerknippen': om verlies van een zwerm tegen te gaan, plegen veel imkers de koninginnebij één vleugeltip af te knippen. In hobby-imkerijboeken wordt geadviseerd eerst te oefenen op de minder belangrijke darren (mannelijke bijen).
Als herkenningsteken wordt een staniol of opalith-plaatje (zacht-metaal) op het borststuk van de koningin aangebracht.

Een veel gebruikt middel om bijen te kalmeren, is rook. Voor hetzelfde doel wordt ook wel een in een water/carboloplossing gedrenkte doek gebruikt. Kalmeren is vooral nodig wanneer de honing wordt weggehaald; de bijen zijn dan zeer ontstemd en gevaarlijk.

Wanneer jonge bijen 10 tot 16 dagen oud zijn, beschikken ze over een gevulde gifblaas. Deze vulling is éénmalig. In enkele landen wordt bijengif massaal ingezameld door de bijen tijdens het aanvliegen een plastic vlies onder een paar draden te laten passeren. Deze draden zijn beurtelings positief en negatief geladen. Zodra de bijen hiermee in aanraking komen, steken ze als reactie hun angel in het vlies waardoor een druppeltje gif achter blijft. Dit gif is bestemd voor geneeskundige doelen.

Een vrij algemeen voorkomend gebruik schijnt te zijn, het doorsnijden van het grootste deel van de poppen, die zouden uitgroeien tot darren. Darren kosten immers alleen maar voedsel en voor het bevruchten bij de koningin, is in principe één dar voldoende.
In de Verenigde Staten is het bij imkers schijnbaar niet ongewoon om vóór de winter een deel van het bijenvolk te vergassen. Dat is goedkoper dan het voeren van suiker ...... (Van deze twee laatste punten hebben we nog geen gegevens op papier gevonden.)

Wanneer doen we welke werkzaamheden in de bijen?

Biologisch Dynamische bijenteelt gaat uit van een holistische visie: alles hangt met alles samen en is in perfecte harmonie. Als wij mensen iets willen bereiken dan verstoren we bijna altijd die harmonie. Bij het werken in de bijen proberen we dat zo min mogelijk te doen.
 
Wat bij het werken in de bijen van groot belang is, is het juiste moment. Niet alleen wat betreft weersomstandigheden en temperatuur, maar ook de positie van de Maan in de tekens van de dierenriem.

Het moment van werken in de bijen heeft zijn weerslag op de hele periode daarna. Er wordt als het ware door de mens een impuls gegeven als hij in de bijen gaat, een impuls die onbewust het karakter draagt van het teken waarin de Maan zich bevindt. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.
 

Positie van de Maan in de Dierenriem

Element

Bezigheden van de bijen in de periode erna

Bijentemperament

Ram, Leeuw, Boogschutter

Vuur

Nectardracht

Heel rustig

Stier, Maagd, Steenbok

Aarde

Raatbouw

Enigszins steeklustig

Tweelingen, Weegschaal, Waterman

Lucht

Stuifmeeldracht, broedverzorging

Heel goed te behandelen

Kreeft, Schorpioen, Vissen

Water

Honingverzorging

Zeer steeklustig

Wat is bijenteelt?

Onder bijenteelt verstaan we het houden van honingbijen voor de winning van honing en bijenwas. De bijenteelt is al zeer oud. De primitiefste vorm, het verzamelen van honing uit door bijen bewoonde holle bomen of rotsspleten, kwam reeds voor in de steentijd (getuige een rotstekening), doch van eigenlijke teelt was eerst sprake toen de mens stukken van holle bomen bij zijn woning plaatste, die met strooien kapjes afdekte en daarin bijen deed nestelen. Hieruit ontwikkelde zich de bijenkorf.

Een Bijenvolk:

Een bijenvolk verandert van sterkte naar gelang het jaar kouder of warmer wordt. Dus in de winter zijn er minder bijen in een volk dan tijdens het hoogseizoen (juni-juli). In het hoogseizoen bestaat een bijenvolk uit 50.000 a 60.000 bijen. Dit terwijl in het vroege voorjaar er slechts 15000 bijen in een volk zijn.

Om zo'n bijenstaat levensvatbaar te houden, hebben de bijen al miljoenen jaren geleden een leefpatroon ontwikkelt, dat de werkzaamheden perfect verdeelt en wat voortplanting garandeert.

Er zijn drie soorten bijen in een kast, die ieder een eigen specifieke taak hebben en waarin de koningin het absolute middelpunt vormt.

In de zomer betekent dat:

Aantal

Soort

 Taak

 1

Koningin

 Eitjes leggen

 300

Darren

 Voortplanting

 50000

Werksters of werkbijen

 Alle soorten werkzaamheden

Een bijenvolk leeft in een bijenwoning, die door de imkers "kast" genoemd wordt. Er worden ook nog wel met stro gevlochten korven gebruikt.

De belangrijkste taak van bijen in onze biologische omgeving is het bestuiven van miljoenen bloemetjes in de natuur en in de boomgaarden van fruittelers. Maar ook in de lange fruittunnels waar aardbeien, bessen, bramen en ander klein fruit gekweekt wordt. Honing is alleen in de natuur en boomgaarden te winnen, maar is niet de belangrijkste taak van bijen, behalve dan om zelf te overleven en te hamsteren voor de winter. Die wintervoorraad wordt door de imker voor het grootste deel afgenomen en hij geeft om de bijen te laten overleven in de winter 15 kg suiker in opgeloste vorm ervoor terug.

De bijen hebben een eigen manier om zichzelf en het hele volk tegen binnenkomende ziekten te beschermen. Echter niet alle plagen kunnen door de bij zelf worden bestreden, de imker moet soms ingrijpen.

Copyright 2001-2012     Imkerij "de Bosrand"     Binnenveld 37     6562 ZW      Groesbeek