De economische betekenis:

Wat is de economische betekenis van bijenteelt?

De bijenteelt wordt voor het overgrote deel als liefhebberij beoefend, en levert dan vaak een kleine bijverdienste op.
Veel belangrijker is de economische betekenis van bijen voor de land- en tuinbouw door de bestuiving van diverse gewassen. Deze is voor de zaadzetting bij vele land- en tuinbouwgewassen gewenst (zie voorts bestuiving). Honingbijen zijn zeer goede bestuivers, doordat: 

Een bij die in een bloem voedsel gevonden heeft, komt steeds in deze omgeving terug om voedsel te verzamelen (plaatsvastheid). Dit is een nadeel voor de vaak noodzakelijke kruisbestuiving, vooral bij grote vruchtbomen. De tuinders betalen een vergoeding als de imker zijn bijenvolken bij de te bestuiven gewassen plaatst.

Copyright 2001-2012     Imkerij "de Bosrand"     Binnenveld 37     6562 ZW      Groesbeek