Wat is bijenteelt?

Onder bijenteelt verstaan we het houden van honingbijen voor de winning van honing en bijenwas. De bijenteelt is al zeer oud. De primitiefste vorm, het verzamelen van honing uit door bijen bewoonde holle bomen of rotsspleten, kwam reeds voor in de steentijd (getuige een rotstekening), doch van eigenlijke teelt was eerst sprake toen de mens stukken van holle bomen bij zijn woning plaatste, die met strooien kapjes afdekte en daarin bijen deed nestelen. Hieruit ontwikkelde zich de bijenkorf.

Copyright 2001-2012     Imkerij "de Bosrand"     Binnenveld 37     6562 ZW      Groesbeek